COVID-19 को समयमा २०७७ आषाढ १ गतेदेखि सबै शाखाहरू बिहान १०ः०० देखि दिउँसो ४ः०० बजेसम्म खुल्ने