शाखारहित बैंकिंग (Branchless Banking) सेवामार्फत कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सूचना

शाखारहित बैंकिंग (Branchless Banking) सेवामार्फत कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सूचना