व्याजदर वृद्दि प्रति एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि. संवेदनशिल भएको सन्दर्भमा प्रकाशित प्रेस–विज्ञप्ती

व्याजदर वृद्दि प्रति एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि. संवेदनशिल भएको सन्दर्भमा प्रकाशित प्रेस–विज्ञप्ती