बैंकको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान